Hvem er vi?

Vi er Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet består av 15 sentrale organisasjoner i skole og barnehage som samarbeider med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. For at dette skal kunne realiseres mener partnerskapet det er viktig å tilrettelegge for god brukermedvirkning. På denne nettsiden har vi samlet kunnskap om hvordan man som elev og forelder kan medvirke i skolehverdagen, samt hvordan man som lærer eller skoleleder kan tilrettelegge for god brukermedvirkning.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre deres tilbakemeldinger!

For henvendelser angående videltar.no vennligst send oss en e-post på videltar@elev.no

Hvis du ønsker å komme i kontakt med noen av partnerorganisasjonene kan du henvende deg direkte til dem ved å bruke informasjonen under.

Elevorganisasjonen
www.elev.no
Elev@elev.no
22 99 37 00

Fagforbundet
www.fagforbundet.no
post@fagforbundet.no
23 06 40 00

Foreldreutvalget for barnehager

www.fubhg.no
post@fubhg.no
477 99 200

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
www.fug.no
post@fug.no
477 99 200

KS
www.ks.no
ks@ks.no
24 13 26 00

Friskolenes kontaktforum
www.kff.no
post@kff.no
22 82 35 80

Sametinget
www.sametinget.no
samediggi@samediggi.no
78 47 40 00Landsgruppen for Helsesøstre
www.nsf.no/faggrupper/helsesostre
lah@nsf.no
994 02409

Norsk lektorlag
www.norsklektorlag.no
sekretariatet@norsklektorlag.no
24 15 50 00

PBL
www.pbl.no
pbl@pbl.no
75 55 37 00

Skolenes landsforbund
www,skoleneslandsforbund.no
skolenes@skolenes.no
993 56 060

Skolelederforbundet
www.skolelederforbundet.no
post@skolelederforbundet.no
241 01 900

Utdanningsforbundet
www.utdanningsforbundet.no
post@utdanningsforbundet.no
24 14 20 00

Regjeringen
www.regjeringen.no
redaksjonen@dss.dep.no
22 24 90 90

Frivillighet Norge
www.frivillig.no
kontakt@frivillig.no
21 56 76 66