• Forsiden
  • Bli klasserepresentant og bli med i Elevrådet

Bli klasserepresentant og bli med i elevrådet

Elevdemokrati er viktig fordi det legger grunnlaget for en god skole. Uten stemmen til elevene, vil ikke ledelsen vite hva dere mener mangler i skolehverdagen. Men, for at elevdemokratiet skal få leve er man avhengige av at elevene engasjerer seg. Alle fortjener å få stemmen sin hørt, og derfor har hver klasse en plass i elevrådet hvor de kan representere seg selv.

Hva vil det si å være klasserepresentant?

Klasserepresentanten er klassens talerør opp til elevrådet, og sammen med de andre klassenes representanter møter de med ledelsen for å kjempe deres sak. Deres oppgave er å representere klassen ved å bringe videre sakene som blir tatt opp i klassens time, og sørge for at de blir gjort noe med.

«Det å sitte i elevrådet for meg har vært mye mer enn bare møter. Nå føler jeg endelig at jeg kan gjøre en forskjell.» - Elevrådsrepresentant
«Jeg merker alltid at ledelsen lytter ekstra mye når representanter fra elevene rekker opp hånda i møter.» - Rektor
«Jeg blir takknemlig når elevene mine kommer med innspill til hvordan ting kan bli bedre. Det hjelper både meg og dem!» - Kontaktlærer

Hva kan man gjøre i elevrådet?

Man kan...

  • delta på elevrådsmøter hvor man kan ta opp saker som klassen synes er viktig
  • stille til elevrådsstyret, hvor man ikke bare representerer klassen sin, men også elevrådet i møter med andre
  • delta på møter med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget (SMU)
  • planlegge og arrangere sosiale aktiviteter for elevmassen
  • delta på seminarer og konferanser som representant for skolen

Det å sitte i elevråd er en fantastisk erfaring og ha med seg videre i livet. Så still til elevrådet, og gjør en forskjell!