• Forsiden
  • Er dette lov? - Myter i skolen

Myter i skolen

Det går mange myter om rettigheter i norsk skole. Hvem har ikke hørt en klassekamerat si «Er læreren 15 minutter for sen så kan vi dra hjem» eller «Jeg håper strømmen går, for da slipper vi skolen». Vel, det er ikke alltid så lett å vite om dette er sant eller ikke. Derfor har vi laget en oversikt over alle de ulike mytene som finnes i norsk skole idag.

Myter om fravær

Man kan dra hjem hvis læreren er 15 minutter for sein til timen.

Nei. Hvis læreren er 15 minutter for sein til timen, så plikter du å si i fra til administrasjonen på skolen. Da er det opp til dem å bestemme hva som skjer.

Man kan dra hjem hvis det er for kaldt i klasserommet.

Ikke helt. Det er en viss standard (rundt 18 - 22 grader) for hvor varm eller kaldt det kan være i klasserommet, og dersom skolen ikke klarer å holde den, så må de finne en alternativ plass å holde undervisningen på. Du får ikke automatisk fri. Det er greit at skolen går utover standarden i mindre perioder - hvis det skyldes klimatiske forhold.

Man kan dra hjem hvis strømmen eller vannet på skolen er borte i over en time.

Nei. Skolen har ansvar for at undervisningen gjennomføres. Dersom skolens egne lokaler ikke kan brukes til undervisning må skolen finne andre mulige lokaler før de evt. sender elevene hjem.

Man kan kun ha 10 dokumenterte fraværsdager på videregående.

Nei! Man kan ha så mange dokumenterte fraværsdager man vil, men det er kun 10 dager som kan strykes fra vitnemålet. De dokumenterte fraværsdagene som går utenfor dette, vil stå på vitnemålet ditt, men de vil ikke påvirke fraværsprosenten din. Det er ditt eget ansvar å sørge for at læreren har nok vurderingsgrunnlag på deg hvis du har mye dokumentert fravær.

Det er gyldig fravær å dra på hvilerom (rom på skolen som er for at elever kan slappe av, etc.)

Nei. Du får ikke automatisk gyldig fravær for å dra på hvilerom. Hvis du ønsker det må du snakke med læreren din, også er det opp til dem hvorvidt du kan få gyldig fravær eller ikke. Det er også mulig å snakke med helsesykepleier/miljøterapeut, eller tilsvarende. De kan skrive gyldig fravær hvis de ser at du behøver å slappe av.

Man skal ikke få fravær hvis bussen (eller annen kollektiv transport) er forsinket/innstilt slik at man mister undervisning.

Korrekt! Hvis grunnen til at du er fraværende fra undervisningen er noe du selv ikke kan kontrollere, så skal du ikke få fravær! Om du sender mail til reiseselskapet og etterspør dokumentasjon på forsinkelsen/innstillingen, så kan du vise det til skolen for å få slettet fraværet.

Myter om prøver og eksamen

Hvis noen dør under skriftlig eksamen får alle toppkarakter.

Nei! Hvis en kandidat, eksaminator eller sensor dør rett i forkant eller under eksamen får hver enkelt elev valget mellom å fortsette eller ikke. Om man ikke fortsetter mister man retten til å levere eksamen. Hvis man leverer en besvarelse, kan man i etterkant klage og få eksamen revurdert eller annullert.

Det er ikke lov til å ha mer enn én vurdering (prøve, presentasjon, etc.) per dag

Dette stemmer ikke. Det er ingen bestemmelser som sier hvor mange vurderinger man kan ha på en dag.

Myter om rettigheter

Man har krav på at en helsesykepleier er tilgjengelig til en hver tid

Nei. Man har ikke krav på en helsesykepleier tilgjengelig, men helsedirektoratet har satt noen normtall. Det er en anbefalt prosentstilling for helsesykepleier opp mot antall elever. Det er en beregning på maksimalt antall elever en helsesykepleier i 100 prosent stilling burde ha. Videregående: 800 elever, ungdomsskolen: 550 elever, barneskolen: 300 elever

Man kan bestemme selv når man vil jobbe med elevrådsarbeid hvis man sitter i elevrådet.

Nei. Man har krav på å jobbe med elevrådsarbeid hvis man er tillitsvalgt i elevrådet, men samtidig plikter man å være i undervisningen. Så når man ønsker å jobbe med elevrådsarbeid må man avtale med kontaktlærer/faglærer, også må elevrådskontakt bekrefte at du har gjort et arbeid.