• Forsiden
 • Foreldrene betyr mer for klassemiljøet enn du tror

Foreldrene betyr mer for klassemiljøet enn du tror

Klassekontakten er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene og med kontaktlæreren. Blant klassekontaktene velges det også ofte representanter til skolens råd og utvalg.

Klassekontakten er viktig for samarbeidet mellom foreldrene og med kontaktlæreren. Blant klassekontaktene velges det også ofte representanter til skolens råd og utvalg.

Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre.

Foreldrene i en klasse/gruppe velger én eller flere klassekontakter og eventuelt foreldrerepresentanter som er kontaktledd mellom foreldrene i gruppen/klassen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og mellom foreldrene og skolen.

Dine oppgaver:

 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Legge fram saker for foreldrene som FAU vil høre foreldrenes mening om (skriftlig, muntlig eller på foreldremøte)
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre