• Forsiden
  • Hvordan engasjere klassen din til å komme med innspill til Elevrådet

Hvordan engasjere klassen din til å komme med innspill til Elevrådet


For å sikre et godt skolemiljø, er man avhengig av at elevene i klassene sier ifra om hva de mener kan forbedres. Her har du som elevrådsrepresentant et stort ansvar, da det er din oppgave å sørge for at deres meninger blir hørt. Noen ganger kan det være vanskelig å få elevene til å engasjere seg i klassens time, så derfor har vi noen tips til ting du kan gjøre for å lettere få frem meningene til dine klassekamerater.

Tips og triks

1

Still spørsmål

For å sikre et godt skolemiljø, er man avhengig av at elevene i klassene sier hva som kan forbedres. Her har du som elevrådsrepresentant et stort ansvar, da det er din oppgave å sørge for at deres meninger blir hørt. Noen ganger kan det være vanskelig å få elevene til å engasjere seg i klassens time, så derfor har vi noen tips til ting du kan gjøre for å lettere få frem meningene til dine klassekamerater.
2

Sørg for at alle i klassen har tilgang på telefonnummeret ditt, eller har lagt deg til på Messenger

Det er ikke like lett for alle å rekke opp hånda foran en full klasse og si hva de synes kan forbedres på skolen. Derfor er det greit at elevene har en mulighet til å ta kontakt med deg uten å måtte snakke til deg ansikt til ansikt.
3

Vær obs på hva elevene sier utenfor klassens time

Ofte vil ikke elevene komme på hva de føler at skolen mangler når de sitter i klassens time, men heller når de opplever effekten av disse manglene. For eksempel, vil du kanskje i et friminutt ofte høre at elever klager på at de må gå hele veien ned fra tredje til første etasje for å fylle vann. Da er det lurt å notere ned alle klagene du hører, slik at du vet hva du kan ta opp når klassen samles. Hvis du da vet at elevene har klagd på at de må gå langt for å fylle vann, så kan du foreslå at du kan ta opp i elevrådet at dere ønsker vanndispenser i gangen i tredje etasje. Slik sikrer du at elevene engasjerer seg, samtidig som du skaper mer flyt i samtalen.
4

Elevråds-postkasse

For noen vil til og med det å sende en melding være utfordrende, og da er det viktig å være kreativ. En idé til hvordan å sanke inn saker til elevrådet er ved å få lagd en elevråds-postkasse hvor elever kan sende inn forslag anonymt. Dette vil senke terskelen for å sende inn forslag, og elevene kan gjøre det når de vil og er ikke avhengige av å vente til klassens time.