Hvordan lykkes som veileder

Hva er veiledning?

Veiledning handler om å hjelpe uten å overstyre, gi råd uten å bestemme. Elevrådskontakten skal bistå elevrådet på en slik måte at elevrådet selv finner ut hvordan de skal jobbe på en god måte.

I veiledningssituasjonen: Prøv å unngå bruk av spørreordet hvorfor. Dette ordet kan oppfattes konfronterende i negativ forstand. Bruk heller oppfølgingsspørsmål. «På hvilken måte vil dere gjøre dette?» «Kommer dere på andre måter dette kan løses på?»

Å stille spørsmål er en god metode for veiledning, fordi det stimulerer til at elevrådet selv kan komme frem til løsningene. Når elevrådskontakten stiller de rette spørsmålene, vil elevrådet selv måtte reflektere over hvilke valg de skal ta og hvilken fremgangsmåte de ønsker. Det er lærerikt, samtidig som det styrker representantenes opplevelse av kontroll, medvirkning og eierskap til arbeidet.

Kriterier for å lykkes som veileder

Elevrådskontakten bør fremfor alt være god til å kommunisere, og til å fremme dialog blant tillitselevene. Ungdom har selv sagt at følgende egenskaper kommer godt med hos voksne som skal bistå dem:

For at elevrådet skal fungere selvstendig er det viktig at elevrådskontakten ikke gjør seg selv til en part i sakene som elevrådet behandler. Det er ikke elevrådskontaktens rolle å gi svarene eller bestemme hva elevrådet skal gjøre eller mene.

Tips

«Være engasjert, åpen, strukturert, ærlig, tillitsfull, lett å snakke med, hyggelig, tilgjengelig, hjelpsom, interessert,imøtekommende, støttende, arbeidsvillig, lyttende, ha balanse mellom å være aktiv og passiv, trygg på seg selv og ta ungdommene på alvor.»