• Forsiden
  • Hvordan holde klassen oppdatert på hva som skjer i Elevrådet

Hvordan holde klassen oppdatert på hva som skjer i Elevrådet og på skolen?

Elevrådet er elevens talerør opp til ledelsen, og da er det viktig at du som tillitsvalgt holder klassen din oppdatert på alt som skjer i elevrådet. Du er en representant for klassen og skal kjempe deres sak, så da må du sørge for at de får med seg at deres meninger blir hørt.Tips og triks

1

Utnytt klassens time

Det er lovfestet at det skal settes av tid til elevdemokrati og elevrådsarbeid, så hvis skolen din ikke gjør det kan du kreve det. I klassens time er det meningen at du som tillitsvalgt skal informere om hva som har blitt gjort i elevrådet siden sist klassens time, i tillegg til å spørre om klassen har saker som skal tas opp på neste elevrådsmøte. Det er viktig å utnytte den muligheten, da det er lettere å få med seg beskjeder som er gitt muntlig.
2

Del referatene med dem

En annen god idé er å sørge for at klassen får tilsendt referatene etter hvert elevrådsmøte. Selvom man risikerer at et fåtall faktisk leser dem, så har de dem tilgjengelig i tilfelle de lurer på noe. Det er også fint for klassen å se at du aktivt prøver å inkludere dem.
3

Sørg for at alle får med seg gjennomslag!

Dessverre, er det mange elever som ikke legger merke til alt arbeidet elevrådsrepresentantene gjør for at skolen skal bli bedre. Derfor er det ekstra viktig at klassens tillitsvalgt sørger for å informere klassen hver gang de får gjennomslag for en viktig sak. Dette beviser for elevene at elevrådet faktisk gjør et viktig arbeid, og kan bidra med å engasjere og motivere elever til å delta mer aktivt i klassens time. Det å informere om gjennomslag trenger ikke være formelt, og kan gjøres ved for eksempel å si ifra i et friminutt eller ved å sende en melding i en klasse-chat.