• Forsiden
  • Dine rettigheter som elev på videregående skole

Dine rettigheter som elev på videregående skole

Som elev i offentlig videregående skole har du en rekke rettigheter og plikter. Disse har bakgrunn i mange lover og regler. De viktigste lovene for deg som er elev, er opplæringsloven og forvaltningsloven. I tillegg finnes det forskrift til opplæringsloven og hele læreplanverket. Det er fylkeskommunen som skolen ligger i som er skoleeier og er ansvarlig for videregående opplæring. De har et ofte et eget ordensreglement, IT-reglement og skyssreglement for de videregående skolene som du som er elev skal ha kjennskap til. Denne artikkelen vil ta for seg hva du har krav på uansett hvilket fylke du bor i.

!

Gratis skole

Videregående opplæring skal være gratis. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke er dekket der, får du støtte av Lånekassen til.
!

Tilpasset opplæring

Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger. Skolen skal hjelpe deg med å bli bedre til å lære, og du skal få bruke forskjellige måter å jobbe på. Gruppene du er i, skal ikke være så store at det er lett for deg å falle utenfor.
!

Elevmedvirkning

Du har krav på å være med å bestemme hvordan opplæringa skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes. I tillegg har du krav på å være med og bestemme hvordan skolen skal styres. Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke, og kan ikke skylde på at du ikke kan nok til å medvirke – det er skolens ansvar å gi deg nødvendig kunnskap. Samtidig har du et ansvar for å være aktivt med. Hvis ikke, vil ikke elevmedvirkning fungere. Husk at elevmedvirkning også er en god trening til arbeidslivet!