Vi deltar er en praktisk veileder for hvordan sikre god brukermedvirkning i skolen.

Elever og foreldre har rett til å medvirke i sin egen, og sitt barns, skolehverdag. På denne nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Hvem er du?