Elev

Du som elev har rett til å påvirke din egen skolehverdag. Dette kalles elevmedvirkning. Det vil si at du har noe å si for det sosiale og det faglige på skolen. Det betyr ikke at du skal få bestemme alt, men at din stemme skal bli hørt, vurdert og tatt på alvor.

Skolen skal sørge for at du blir engasjert i skolemiljøarbeidet. Du har rett til å være med å bestemme og skal kjenne til skolens regler og rutiner. Som elev kan du være med på å planlegge og gjennomføre skolemiljøarbeidet. Noen av elever får være direkte med i arbeidet gjennom elevrådsarbeidet eller skolemiljøutvalget, mens andre kan delta gjennom å gi sine innspill til elevrådsrepresentanten i klassens time. Alle elever kan også gi beskjed til sin kontaktlærer, dersom man har forslag til forandringer i timene. Dette kan være ting som gjelder bare deg, eller ting som gjelder klassen. Husk at læreren din ønsker å gjøre så godt han eller hun kan for å tilpasse, slik du lærer best mulig.

«Det er gøy, fordi vi har et ansvar for å gjøre skolen bedre» - Elevrådsrepresentant

Tips

  1. Ikke vær redd for å si fra til elevrådsrepresentanten, de tar sakene videre.

  2. Synes du det er vanskelig å rekke opp hånda i klassens time, så snakk med elevrådsrepresentanten alene etterpå.

  3. Finn en voksen du stoler på og kan snakke med.

  4. Det hjelper å snakke om ting du synes er vanskelig, som f.eks. mobbing. Læreren din vil se på det som positivt at du sier ifra og vil støtte deg.

  5. Engasjer deg i klassens time, din mening teller!

  6. Husk at du kan ta opp saker som også handler om trivsel og skolemiljø i klassens time.

Hvem er du?