Elevrådskontakt

Elevrådskontakten har en viktig rolle for å sikre at elevmedvirkning blir gjennomført i praksis. Elevrådskontakten skal være en veileder og mentor for elevrådet, i tillegg til å være kontaktperson mellom elevrådet og administrasjonen.

Elevrådskontaktfunksjonen i skole er ikke formalisert. Den er ikke regulert av lov, forskrift eller læreplan. Det finnes heller ingen standard for hvilken kompetanse elevrådskontakten skal ha eller hvordan kontakten i praksis skal følge opp elevrådet. Dette er opp til den enkelte skole. Det er likevel riktig å si at mange elevrådsrepresentanter og skoleledere legger til grunn at elevrådskontakten skal være en veileder for elevrådet. Vår anbefaling er at denne rollen formaliseres på den enkelte skole gjennom et mandat som forhandles frem mellom elevrådet og rektor.

Trivsel og godt skolemiljø bidrar til at elevene har det bra på skolen og til bedre læringsvilkår. Dersom elever får medvirke og påvirke sin skolehverdag, vil det oppstå gjensidig tillit. Dette gjør det lettere for elevene å si ifra og vite hvor man skal gå, dersom vanskelige situasjoner oppstår.

Husk at elevmedvirkning kan skje på mange ulike måter: gjennom Elevrådet, undersøkelser, loggbøker, i gruppesamtaler og private samtaler. Alle skoler bør definere sitt ståsted for å sikre reell elevmedvirkning, hvor den enkelte elev opplever å bli både sett, hørt og spurt. Tenk gjennom hvordan du kan bidra til positiv elevmedvirkning i den rollen du har som Elevrådskontakt.

«Du bør ikke vise hvordan det skal gjøres, men heller lære elevrådet å tenke selv, slik at løsningene kommer fra elevrådet og ikke elevrådskontakten.» - Elev
«Elevene mener noe om det de får lov til å mene noe om. Vi må være mer ambisiøse på vegne av elevene.» - Rektor

Kom i gang

1

Valg

Valg av elevråds- representanter og elevrådsstyret.
2

Finn gode saker

Start arbeidet tidlig, hjelp elevrådsrepresentantene å involvere klassen sin.
3

Prioritere saker

Lage kriterier som gjør at man velger gode saker og får et godt elevrådsår.
4

Få igjennom saker

Delegere oppgaver, samarbeide med andre råd, følge opp saker.

Dine oppgaver:

 • Lære opp elevrådet
 • Være en veileder og mentor for elevrådet
 • Kontaktperson mellom administrasjonen og elevrådet. (Samle saker og gå til rektor, eller sende mail, eller gå sammen med elevene.)
 • Innkalle til elevrådsmøter
 • Støtte elevrådslederen
 • Bistå i prioritering av saker
 • Følge opp saker og sikre fremgang og implementering av saker
 • Skrive og sende ut referat etter møtene
 • Tilrettelegge og bistå klassekontaktene ved valg av elevrådsrepresentanter
 • Tilrettelegge for valg av elevrådstyret
 • Potensielt delta i SMU, DU, årlige møter med FAU
 • Lære opp din etterfølger

Tips:

 1. Sett elevrådsrepresentantene i stand til å be klassene sine om ”gode” saker.
 2. Følg opp med kontaktlærerne slik at elevrådsrepresentantene får tid til å gi tilbakemeldinger i klassens time.
 3. Ikke slipp ballen! Det er ikke bare elevrådet som skal ha informasjon, men alle elevene må holdes informert.
 4. Du er en viktig pådriver for at saker blir gjennomført. Gjør det gøy!
 5. Form din rolle sammen med elevene. Dette er medvirkning i praksis.
 6. Det er ikke relevant om du synes en idé er god eller dårlig. Husk at du skal tilrettelegge for at elevrådet skal kunne jobbe med saker de er opptatt av.
 7. Innfør en god møtekultur.
 8. Vær en god støttespiller til elevrådslederen. La denne lede møtene og drive arbeidet fremover.
 9. Tilrettelegge for samarbeid på tvers (SMU, FAU, Rektor).
 10. En sak bør være konkret, gjennomførbar og målbar. Lag gjerne kriterier sammen med elevene!

Hvem er du?