Elevrådsrepresentant

Om du er ekstra engasjert og har lyst til å være med på å påvirke din skolehverdag, burde du stille som Elevkontakt og bli Elevrådsrepresentant! I Elevrådet får du være med å forme din og dine klassekameraters skolehverdag, slik at deres stemme blir hørt.

Skolen skal sørge for at du blir engasjert i skolemiljøarbeidet. Du har rett til å være med å bestemme og skal kjenne til skolens regler og rutiner. Som elever skal dere være med på å planlegge og gjennomføre skolemiljøarbeidet. Som Elevrådsrepresentant får du tatt en aktiv del i arbeidet gjennom elevrådsarbeid eller skolemiljøutvalg.

«Det er gøy, fordi vi har et ansvar for å gjøre skolen bedre» - Elevrådsrepresentant

Dine oppgaver:

  • Representere klassens ønsker og meninger.

  • Hente inn ønsker og meninger fra klassen.

  • Være med i Elevrådsmøter.

  • Informere klassen om hva som skjer i Elevrådet og skolen.

  • Følge opp saker og sikre at de blir gjennomført.

Kort om Elevrådet

  • Hver skole skal ha et elevråd med elevrådsrepresentanter.

  • Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen.

  • Elevrådet skal komme med innspill og forslag i saker som gjelder miljøet deres.

  • Elevrådet er et sentralt organ for å skape godt skolemiljø.

Hvem er du?